Seznam hráčů
Ne  Jméno                 Klub                  Ne  Jméno                 Klub
1.  Richter, Martin       Sokol  Bakov  16. Řehořek, Martin       Emerge       
2.  Garšic, Petr          Sokol Bakov   17. Crha, Pavel           Emerge       
3.  Kučera, Tomáš         Mělník        18. Crha, Ondřej          Emerge       
4.  Franěk, Michal        Mělník        19. Klain, Václav         Emerge       
5.  Skřivánek, Jan        Mělník        20. Jandourek, Lukáš      Neratovice   
6.  Kříž, Pavel           Mělník        21. Šuráň, Jan            Kolín        
7.  Linhart, Jiří         Sokol Bakov   22. Herčík, Petr          Emerge       
8.  Záhorbenský, Jaroslav Turnov        23. Jirounek, Miroslav    Emerge       
9.  Rigo, Imrich          Sokol Bakov   24. Jirovský, Petr        Sokol Bakov  
10. Novotný, Roman        Benátky       25. Jaček, st.            Emerge       
11. Žáček, Zdeněk         Benátky       26. Jaček, Martin         Emerge       
12. Hejdrych, Jaroslav    Benátky       27. Švejdar, Pavel        Sokol Bakov  
13. Chloupek, Stanislav   Vyšehrad      28. Burda, Roman          Neratovice   
14. Hybner, Martin        Sokol Bakov   29. Červinka, Pavel       Neratovice   
15. Lochman, Václav       Mladá Boleslav
Tabulka vzájemných výsledků
Ne Jméno                Klub          Celkem  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1. Richter, Martin      Sokol  Bakov  10     #  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1 0.5 0.5  1  0 0.5  0  1  0  0  0  1  0 0.5  0  1  0 1
2. Garšic, Petr         Sokol Bakov   14     1  #  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0 0.5  0  1 0.5 1
3. Kučera, Tomáš        Mělník        17     1  1  #  1 0.5  1  1 0.5  1  1  1  0  0  1  1  0  0 0.5  1 0.5  0  1  1  0  1  1  0  0 0
4. Franěk, Michal       Mělník        6.5    1  0  0  #  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 0.5  0  0  0  0  1  0 1
5. Skřivánek, Jan       Mělník        20     1  1 0.5  1  #  0  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1 0.5  1  1  1 1
6. Kříž, Pavel          Mělník        7      0  0  0  0  1  # 0.5  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0 0.5  0  0  0  1  0 0
7. Linhart, Jiří        Sokol Bakov   3.5    0  0  0  1  0 0.5  #  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 1
8. Záhorbenský, Jaroslav Turnov        21     1  1 0.5  1  1  1  1  #  1  1  1  1  0  1 0.5  0  0  0  1 0.5  1  1  1 0.5  0  1  1  1 1
9. Rigo, Imrich         Sokol Bakov   12.5   1  0  0  1  0  1  1  0  #  1  0  1 0.5  1  1  0  0  0 0.5  0  0  1  1  0 0.5  0  0  0 1
10. Novotný, Roman       Benátky       14.5   1  1  0  1  1  0  1  0  0  #  1  0  0  1  1 0.5  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1 1
11. Žáček, Zdeněk        Benátky       14     1  1  0  0  0  1  1  0  1  0  # 0.5  0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1 0.5 1
12. Hejdrych, Jaroslav   Benátky       12     0  0  1  1  0  1  1  0  0  1 0.5  #  0  0  1  0 0.5  0  0  0  0  1  1  0  1  1  1  0 0
13. Chloupek, Stanislav  Vyšehrad      24.5  0.5  1  1  1  1  1  1  1 0.5  1  1  1  #  1  1  1  1  1  1 0.5  1  1  1  0 0.5  1  1 0.5 1
14. Hybner, Martin       Sokol Bakov   9     0.5  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0  #  0  0  1  0 0.5  0  0  0  0  0  1  0  1  0 1
15. Lochman, Václav      Mladá Boleslav 7.5    0  0  0  0  0  1  1 0.5  0  0  0  0  0  1  #  0  0  0  1  0 0.5 0.5  0  0 0.5  1 0.5  0 0
16. Řehořek, Martin      Emerge        22     1  1  1  1  0  1  1  1  1 0.5  1  1  0  1  1  #  1  1  1  0  0  1  1  0  1 0.5  1  1 1
17. Crha, Pavel          Emerge        17    0.5  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0 0.5  0  0  1  0  #  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1 0
18. Crha, Ondřej         Emerge        19.5   1  1 0.5  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  #  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1 0
19. Klain, Václav        Emerge        11     0  1  0  1  0  0  1  0 0.5  1  0  1  0 0.5  0  0  0  0  #  0  0  1 0.5  0 0.5  0  1  1 1
20. Jandourek, Lukáš     Neratovice    24.5   1  1 0.5  1  1  1  1 0.5  1  1  1  1 0.5  1  1  1  1  0  1  #  1  1  1  1  1  0  1  1 1
21. Šuráň, Jan           Kolín         20.5   1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1 0.5  1  0  0  1  0  #  1  1  0  0  1  1  1 1
22. Herčík, Petr         Emerge        9      1  0  0 0.5  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1 0.5  0  0  0  0  0  0  #  1  0  1  0  1  0 1
23. Jirounek, Miroslav   Emerge        5.5    0  0  0  1  0 0.5  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 0.5  0  0  0  #  0 0.5 0.5 0.5  0 0
24. Jirovský, Petr       Sokol Bakov   25.5   1  1  1  1  0  1  1 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  #  1  1  1  1 1
25. Jaček, st.           Emerge        15    0.5 0.5  0  1 0.5  1  1  1 0.5  1  0  0 0.5  0 0.5  0  0  1 0.5  0  1  0 0.5  0  #  1  1  1 1
26. Jaček, Martin        Emerge        17     1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  0  1  0 0.5  1  0  1  1  0  1 0.5  0  0  #  1  1 1
27. Švejdar, Pavel       Sokol Bakov   4      0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0 0.5  0  0  0  0  0  0  0 0.5  0  0  0  #  0 0
28. Burda, Roman         Neratovice    14.5   1 0.5  1  1  0  1  1  0  1  0 0.5  1 0.5  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  # 1
29. Červinka, Pavel      Neratovice    8      0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0 #
Výsledná tabulka
Místo Jméno                                   Skóre Buch. Progr.    Stř.-B.
  1   Jirovský, Petr                          25.5  395.0  391.0 25   367.0
 2-3  Jandourek, Lukáš                        24.5  396.0  360.0 23   367.0
      Chloupek, Stanislav                     24.5  396.0  360.0 22   367.0
  4   Řehořek, Martin                         22    398.5  316.5 21   369.5
  5   Záhorbenský, Jaroslav                   21    399.5  335.5 19   370.5
  6   Šuráň, Jan                              20.5  400.0  286.0 20   371.0
  7   Skřivánek, Jan                          20    400.5  315.0 19   371.5
  8   Crha, Ondřej                            19.5  401.0  267.0 19   372.0
9-11  Kučera, Tomáš                           17    403.5  256.5 15   374.5
      Crha, Pavel                             17    403.5  248.5 16   374.5
      Jaček, Martin                           17    403.5  245.5 16   374.5
 12   Jaček, st.                              15    405.5  225.0 11   376.5
13-14 Novotný, Roman                          14.5  406.0  235.5 14   377.0
      Burda, Roman                            14.5  406.0  235.5 13   377.0
15-16 Garšic, Petr                            14    406.5  222.5 13   377.5
      Žáček, Zdeněk                           14    406.5  217.5 13   377.5
 17   Rigo, Imrich                            12.5  408.0  205.0 11   379.0
 18   Hejdrych, Jaroslav                      12    408.5  191.0 11   379.5
 19   Klain, Václav                           11    409.5  144.0  9   380.5
 20   Richter, Martin                         10    410.5  127.5  8   381.5
21-22 Hybner, Martin                          9     411.5  141.5  8   382.5
      Herčík, Petr                            9     411.5   99.0  8   382.5
 23   Červinka, Pavel                         8     412.5  127.0  8   383.5
 24   Lochman, Václav                         7.5   413.0  112.5  5   384.0
 25   Kříž, Pavel                             7     413.5   97.0  6   384.5
 26   Franěk, Michal                          6.5   414.0  133.5  6   385.0
 27   Jirounek, Miroslav                      5.5   415.0   75.5  3   386.0
 28   Švejdar, Pavel                          4     416.5   65.0  3   387.5
 29   Linhart, Jiří                           3.5   417.0   54.0  3   387.5