Setkání členů šachového oddílu u příležitosti 40 let od jeho znovuzaložení 1977-2017

V sobotu 20.května 2017 jsme si připomněli již čtyřicet let od znovuzaložení šachového oddílu v Bakově nad Jizerou.

Při této příležitosti proběhlo v místní restauraci Beseda slavnostní setkání všech minulých i současných členů oddílu s bohatým moderovaným programem.

Po slavnostním zahájení proběhla simultánka s velmistrem Vlastimilem Jansou, které se zúčastnili: Vojtěch Drábek, Jaroslav Záhorbenský, Martin Richter, Pavel Švejdar, Petrové Garšic Švejdar Hulín a  Kolman, Vítězslav Honc, Jakub Beran, Hana Landová, Šimon Šťastný, Václav Lochman, Jindřich Kolda, Lumír Havlík, Tomáš Marcikán, Jan Paldus, Martin Tesař, Lukáš Flek a Zdeněk Malík.

Velmistr Jansa vyhrál se skóre 17:3, kdy podlehl Jardovi Záhorbenskému a Vojtovi Drábkovi. Remizu udržel s Martinem Richtrem a Petrem Hulínem.

Po urputném boji následovala večeře a po ní beseda o šachových i nešachových zážitcích GM Jansy.

Vrcholem večera bylo vyhlášení výsledků hlasování VV o osobnosti čtyřicetiletí v těchto kategoriích a s těmito výsledky:

Sportovec čtyřicetiletí

 1. IM Petr Jirovský
 2. Pavel Mudra
 3. Jitka Zdobinová

Trenér čtyřicetiletí

 1. Jaromír Weiser in memoriam
 2. Josef Kříž in memoriam
 3. Pavel Švejdar

Organizační pracovník čtyřicetiletí

 1. Jaroslav Jirovský
 2. Martin Richter
 3. Luděk Švejdar

Talent čtyřicetiletí

 1. Jakub Beran
 2. Petr Švejdar
 3. Šimon Šťastný

Na závěr musíme velice poděkovat všem vzácným hostům za jejich účast. Jmenovitě starostovi města Bakov nad Jizerou panu Radimu Šimáněmu, sestře starostce bakovského sokola Jitce Brychové, manželům Crhovým, Evě Chládkové a rodině Jirovských.

Všichni zúčastnění si domů snad odnesli nejen pamětní sklenici, případně ocenění v některé z vyhlašovaných kategorií a nezapomenutelný zážitek ze simultánky ale jistě i mnoho zážitků ze setkání s bývalými či stávjícími šachovými přáteli. Některá setkání byla opravdu po dlouhých desetiletích.

Referát ze slavnostního vyhlášení

Referát – Mládežnický šach v Bakově 1977-1997.Jirovský

Referát – Mládežnický šach v Bakově po roce 1997.Svejdar

Historie oddílu do 1987 – Jirovský

Nominace osobností čtyřicetiletí

Fotografie  a videa

Partie ze simultánky